2022 - 2023

Informacje o naborze

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, organizator 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, zaprasza do udziału w Konkursie na Projekt Wydarzenia Artystycznego dla Dzieci związanego z tematem przyszłości.

Nagrodzona praca zostanie wyprodukowana (z wkładem finansowym Centrum Sztuki Dziecka w kwocie maksymalnie 50 000 zł) i zrealizowana podczas Festiwalu 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, który odbędzie się między 29 maja a 4 czerwca 2023. 

Konkurs skierowany jest do twórców działających w takich dziedzinach jak teatr, muzyka, taniec, literatura, sztuki wizualne, film oraz twórców interdyscyplinarnych. Szukamy wydarzeń reprezentujących gatunki w obrębie powyższych sztuk oraz projektów interdyscyplinarnych.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (które najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyły 18 lat oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych), kolektywy i zespoły twórcze, instytucje kultury, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Tematem kolejnego Biennale Sztuki dla Dziecka, dwuletniego projektu poświęconego sztuce dla dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym jest przyszłość. To artystyczna odpowiedź na nadzwyczaj szybko zmieniającą się rzeczywistość społeczną, w jakiej funkcjonują dzieci i dorośli. Przyszłość traktujemy także jako obszar problemowy, który pozwala uruchomić inspirujące refleksje filozoficzne, psychologiczne, a przede wszystkim artystyczne.


Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022 r.
Można je nadsyłać na adres: konkurs@biennaledladziecka.pl.

Projekty nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu
Informacji na temat Konkursu udziela:
Ewelina Chatłas
echatlas@csdpoznan.pl
61 64 64 475 / 882 188 001