2022 - 2023

Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?

Zapraszamy do udziału w programie Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)? odbywającego się podczas 24. Biennale Sztuki dla Dziecka „Przyszłość” w terminie 29 maja – 4 czerwca 2023 roku w Poznaniu. 

Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)? to polsko-niemiecki program wymiany doświadczeń na polu sztuki dla młodej widowni. Laboratorium powstało we współpracy Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland. Program towarzyszy 24. Biennale Sztuki dla Dziecka i składa się z dwóch komponentów:

  • grupy roboczej prowadzonej przez Arthura Romanowskiego, skierowanej do osób do 35. roku życia, mieszkających w Polsce, praktykujących teatr i zainteresowanych rozmową o sztuce dla młodej widowni,
  • dwudniowego programu warsztatowo-dyskusyjnego z udziałem osób eksperckich z Niemiec i z Polski, który odbędzie się w dniach 30-31 maja 2023 r.; tematy, które zostaną poruszone w czasie spotkań to: komunikacja, awareness, modele pracy w procesie twórczym.

Kuratorki Laboratorium: Iwona Nowacka, Nikola Schellmann (KJTZ)

Iwona Nowacka – tłumaczka, kuratorka projektów teatralnych i literackich. Studiowała filologię germańską i literaturoznawstwo na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Universita degli Studi w Maceracie (Włochy). Tłumaczy teksty teatralne m.in. takich autorów jak Rainer Werner Fassbinder, Juli Zeh, Gesine Danckwart, Sibylle Berg, Falk Richter, Bonn Park, Katja Brunner. Wspólnie z Jankiem Turkowskim tworzy duet Turkowski & Nowacka realizujący spektakle z gatunku video storytelling.

Nikola Schellman (ona/jej) – ukończyła studia magisterskie na teatrologii oraz podyplomowy program kuratorstwa sztuk scenicznych. Była pracowniczką naukową w Instytucie Filmu, Teatru i Empirycznych Studiów Kulturowych na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji w latach 2011–2017. Od 2018 roku Nikola zajmuje się obszarem dyskursu specjalistycznego, wydarzeń i komunikacji w Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland [Centrum Teatru dla Dzieci i Młodzieży w Republice Federalnej Niemiec] oraz jest – między innymi – kuratorką corocznej konferencji „Frankfurter Forum Junges Theater” [Frankfurckie Forum o Teatrze dla Młodej Widowni] i kierowniczką zespołu redakcyjnego „Magazin und Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheater” [Magazyn i Rocznik dla Teatru dla Dzieci i Młodzieży].

Realizacja programu Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)? odbywa się we współpracy z Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland.

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.