2024 - 2025

Badanie środowiska osób zajmujących się sztukami performatywnymi i literaturą dla dzieci i młodzieży

14/05/2024


14/05/2024


Na drewnianej podłodze siedzi pięć osób. Wyraźnie widać jedną z nich. To kobieta. Pisze coś na dużym arkuszu papieru.

W zeszłym roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zainicjowało badania potrzeb osób zajmujących się sztuką dla dzieci i młodzieży. Teraz kontynuujemy działania, skupiając się na środowisku osób zajmujących się sztukami performatywnymi i/lub literaturą dla młodych odbiorców.

Dzięki badaniom chcemy w wyższym stopniu poznać specyfikę pracy w obszarze literatury i teatru dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w badaniu i uzupełnienia ankiety:

  • ankieta jest anonimowa
  • jej uzupełnienie zajmie 6-8 minut
  • większość pytań to pytania zamknięte

Wyniki badań zostaną opracowane przez dr Katarzynę Chajbos-Walczak i dr Zofię Małkowicz oraz opublikowane w kolejnym tomie towarzyszącej Biennale Sztuki dla Dziecka serii wydawniczej Sztuka i Dziecko.

Link do ankiety: https://csdliteraturateatr.webankieta.pl/

Na odpowiedzi czekamy do 28 maja 2024.
Bardzo liczymy na Twoje wsparcie!