2024 - 2025

Dołącz do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

05/01/2024


05/01/2024


Przyszłość

Poszukujemy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej! Nabór zgłoszeń trwa do 12 stycznia 2024 roku. 

 

Do zakresu obowiązków pracowniczki/pracownika będzie należało:

 • wykonywanie zadań producenckich i koordynacyjnych w ramach projektów realizowanych przez Dział Sztuki i Edukacji Kulturowej (m.in. w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka oraz działań związanych ze wspieraniem rozwoju współczesnej dramaturgii dla młodej widowni),
 • merytoryczne współtworzenie projektów realizowanych przez Dział,
 • koordynowanie prac wydawniczych serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”,
 • redakcja tekstów merytorycznych ukazujących się na stronach internetowych nowesztuki.pl, biennaledladziecka.pl,
 • współpraca z innymi działami Centrum (przede wszystkim: Dział Relacji Publicznych, Dział Finansów i Administracji, Scena Wspólna),
 • nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanymi projektami,
 • współpraca przy realizacji i rozliczeniu wniosków grantowych,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przygotowywaniu, prowadzeniu i rozliczaniu wniosków grantowych do MKiDN i innych podmiotów.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

 • interesują się twórczością artystyczną kierowaną do dzieci i młodzieży,
 • posiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat) w obszarach związanych z literaturą, teatrem, kulturą lub pokrewnymi,
 • posiadają doświadczenie w pracy wydawniczej,
 • posiadają umiejętności redakcyjne oraz korektorskie,
 • posiadają przynajmniej 2-letnie doświadczenie związane z pracą w kulturze we wskazanych wyżej obszarach,
 • cechują wysokie kompetencje komunikacyjne i otwartość na współpracę w zespole,
 • umieją skutecznie organizować swoją pracę oraz pracować samodzielnie,
 • komunikatywnie posługują się językiem angielskim.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu (początkowo na 3-miesięczny okres próbny),
 • wynagrodzenie: 4700-5000 (zależnie od doświadczenia),
 • benefity wynikające z wewnętrznych regulaminów: dodatek za wieloletnią pracę, wczasy pod gruszą, roczna nagroda dyrektora, nagroda świąteczna, możliwość okazjonalnej pracy
  zdalnej,
 • ruchome godziny rozpoczęcia pracy (zgodnie z wewnętrznym regulaminem),
 • udział w szkoleniach organizowanych dla zespołu Centrum,
 • pracę w rozwijającym się zespole Działu oraz w międzypokoleniowym zespole Centrum,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę przy sztandarowych projektach Centrum: wydawnictwie „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”, działaniach związanych ze wspieraniem współczesnej dramaturgii i teatru dla młodej widowni oraz Biennale Sztuki dla Dziecka,
 • pracę w siedzibie instytucji w centrum Poznania.

Warunki aplikowania: 

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@csdpoznan.pl z dopiskiem: rekrutacja do Działu Sztuki.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 stycznia 2024 r.
 • Na rozmowę zaprosimy wybranych kandydatów i kandydatki.
 • Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.
 • Termin rozmów rekrutacyjnych: 15-17 stycznia 2024 r. (z możliwością zaproszenia na rozmowę w czasie trwania naboru zgłoszeń).

Stanowisko: animator/animatorka kultury

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa (np. zainteresowania) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD): Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod@rodo.pl