2024 - 2025

Dołącz do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

02/08/2023


02/08/2023


Przyszłość
W budynku. Dwie kobiety siedzą przy stole, jedna z nich pracuje przy komputerze, druga z uśmiechem patrzy w telefon.

Poszukujemy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej! Nabór zgłoszeń trwa do 20 sierpnia 2023 roku.

Do zakresu obowiązków pracowniczki/pracownika będzie należało:

 • wykonywanie zadań producenckich i koordynacyjnych związanych z wydarzeniami realizowanymi w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka oraz realizacja działań dotyczących najnowszej dramaturgii dla młodej widowni i innych projektów realizowanych przez Dział Sztuki i Edukacji Kulturowej,
 • przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie wniosków grantowych do MKiDN oraz innych podmiotów,
 • merytoryczne współtworzenie projektów realizowanych przez Dział, ścisła współpraca z pracowniczkami Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej,
 • współpraca z innymi pracownikami Centrum z działów zajmujących się administracją, księgowością i promocją,
 • nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanymi projektami.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

 • interesują się twórczością artystyczną kierowaną do dzieci i młodzieży,
 • posiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat) w obszarach związanych z muzyką, sztukami wizualnymi, literaturą, teatrem, kulturą, zarządzaniem lub pokrewnymi,
 • posiadają kompetencje pozwalające na realizację wyżej wymienionych zadań,
 • posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i otwartość na współpracę w zespole,
 • posiadają przynajmniej 3-letnie doświadczenie związane z pracą w kulturze we wskazanych obszarach,
 • umieją skutecznie organizować swoją pracę,
 • komunikatywnie posługują się językiem angielskim.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu (początkowo na 3-miesięczny okres próbny),
 • wynagrodzenie: 4300-4700 brutto (zależnie od doświadczenia),
 • benefity wynikające z wewnętrznych regulaminów: dodatek za wieloletnią pracę, wczasy pod gruszą, roczna nagroda dyrektora, premia kwartalna, możliwość okazjonalnej pracy zdalnej,
 • ruchome godziny rozpoczęcia pracy (zgodnie z wewnętrznym regulaminem),
 • udział w szkoleniach organizowanych dla zespołu Centrum, rozwijających kompetencje miękkie,
 • pracę w rozwijającym się zespole Działu oraz w międzypokoleniowym zespole Centrum,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę przy dwóch sztandarowych projektach Centrum: Biennale Sztuki dla Dziecka oraz działaniach związanych ze wspieraniem współczesnej dramaturgii i teatru dla młodej widowni (w tym wydawnictwie „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”),
 • pracę w siedzibie instytucji w centrum Poznania,
 • możliwość okazjonalnej pracy zdalnej.

Warunki aplikowania:

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@csdpoznan.pl z dopiskiem: rekrutacja do Działu Sztuki.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 sierpnia 2023 r.
 • Na rozmowę zaprosimy wybranych kandydatów i kandydatki.
 • Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.
 • Termin rozmów rekrutacyjnych: 22-23 sierpnia 2023 r. (z możliwością zaproszenia na rozmowę w czasie trwania naboru zgłoszeń).

Stanowisko: animator/animatorka kultury

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa (np. zainteresowania) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD): Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod@rodo.pl.