2022 - 2023

Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)? / program i zapisy

Zapraszamy do udziału w Laboratorium: jak chcemy współpracować (w przyszłości)?, wydarzeniu skierowanym do osób dorosłych, które zajmują się sztuką dla dzieci. Jest to polsko-niemiecki program wymiany doświadczeń na polu sztuki dla młodej widowni. Powstał on w ramach współpracy Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu z Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland (Centrum Teatru dla Dzieci i Młodzieży w Republice Federalnej Niemiec). Na zgłoszenia czekamy do 17 maja 2023 r.!

 

PROGRAM WYDARZENIA:

DZIEŃ 1. / 30 maja 2023 r. (wtorek) / miejsce: Scena Nowa / Centrum Kultury ZAMEK (ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań) / zobacz, jak dotrzeć do CK ZAMEK

13.00 – lunch, rejestracja uczestniczek i uczestników

13.30 – przywitanie, wprowadzenie, krótka prezentacja osób zaproszonych

14.00-16.30 – spotkania w grupach (wyboru grupy dokonuje się w ankiecie zgłoszeniowej)

Grupa A: Głucha dramaturgia – Jak sprawić, żeby teatr był ciekawy dla osób głuchych I słyszących?
prowadzenie: Pia JendreizikWera Mahne (kolektyw Leute wie die) 

Pia Jendreizik i Wera Mahne są twórczyniami spektaklu Jestem pingwinem (Ich bin Pinguin), który prezentujemy w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka.

→ opis warsztatu: We wspólnych pracach Pii Kathariny Jendreizik (aktorka, głucha) i Wery Mahne (reżyserka, słysząca) tworzonych z ich grupą performatywną Leute wie die język migowy i język foniczny funkcjonują na równych prawach. Twórczynie kreują przeżycia teatralne, w których te języki artystycznie się zazębiają, a osoby głuche oraz słyszące wspólnie jako publiczność mogą uczestniczyć w spektaklu. Na scenie nie tłumaczą zatem z jednego języka na drugi w celu zapewnienia dostępności, lecz szukają metod pracy, dzięki którym języki i osoby grające mogą ze sobą współdziałać. Dzięki którym może zaistnieć twórcze współbycie. Taki sposób działania decyduje też o całym procesie twórczym i zmienia tym samym znane, słyszące procesy produkcyjne i procesy prób, sposoby poszukiwania materiału jak i rodzaje narracji. Powstaje dzięki temu specyficzna estetyka rezultatów, zgodna z zasadą aesthetics of access. Podczas warsztatu twórczynie opowiedzą o swojej pracy jak i o wyzwaniach, potencjałach kreatywnych i możliwościach, jakie stwarza taki sposób pracy.

Grupa B: Twoje idealne wydarzenie kulturalne przyszłości? Kreowanie wydarzeń krytycznie podważających pozycje władzy i uwzględniających wrażliwość na różne formy dyskryminacji.
prowadzenie: Nikola Schellmann

→ Przed spotkaniem zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z prowadzącą, który ukazał się na stronie Nowe Sztuki. Spotkanie będzie kontynuacją zawartych w nim myśli.

→ opis rozmowy: Jak uczestniczysz w wydarzeniach kulturalnych? Jakie są Twoje potrzeby? A o jakich potrzebach swoich gości myślisz planując i organizując eventy? W jakich przestrzeniach i atmosferze chcielibyście się spotkać? Przyjrzyjmy się temu Laboratorium i samemu Biennale i omówmy wspólnie, co w tym kontekście może oznaczać organizowanie wrażliwe na dyskryminację. Co jest dla Ciebie ważne w wydarzeniach kulturalnych przyszłości – i jakie narzędzia i strategie mogą Ci w tym pomóc?

16.45-17.00 – dyskusja na zakończenie pierwszego dnia Laboratorium

 

DZIEŃ 2. / 31 maja 2023 r. (środa) / miejsce: Scena Nowa / Centrum Kultury ZAMEK (ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań) /zobacz, jak dotrzeć do CK ZAMEK

13:00 – lunch

13.30-14.45 – spotkania w grupach (wyboru grupy dokonuje się w ankiecie zgłoszeniowej):

Grupa A: Rozmowa o przestrzeniach do pisania dla teatru: rezydencje, stypendia, pisanie zespołowe, pisanie na scenie podczas prób i inne / dyskusja
udział: Anah Filou (autorka mająca doświadczenie kilku rezydencji pisarskich w Niemczech), Andrzej BłażewiczMonika CzajkowskaTomasz Daszczuk (osoby biorące udział w programie pisarskim realizowanym w ramach 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży), Monika Kowerko-Urbańczyk, Piotr Morawski (opiekunowie procesów twórczych realizowanych w ramach programu), Agnieszka Waligóra (współkoodynatorka programu)
facylitacja: Iwona Nowacka

→ Sztuka Ptasilot (Am Hafen mit Vogel) autorstwa Anah Filou w tłumaczeniu Iwony Nowackiej zostanie zaprezentowana na 24. Biennale Sztuki dla Dziecka w reżyserii Gosi Dębskiej. 
→ Więcej informacji na temat programu pisarskiego w ramach 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży znajduje się na stronie Nowe Sztuki

Grupa B: Jak współpracować w grupie artystycznej? / dyskusja
udział: Hanna Bylka-Kanecka (kolektyw Holobiont), Arthur Romanowski (kolektyw imaginary company)
facylitacja: Nikola Schellmann

→ W ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka prezentujemy spektakl Mój ogon i ja kolektywu Holobiont, a Arthur Romanowski z imaginary company jest opiekunem grupy roboczej.

14.45-15.00 – przerwa 

15.00-16.15 – spotkania w grupach (wyboru grupy dokonuje się w ankiecie zgłoszeniowej):

Grupa A: Rozmowa o przestrzeniach do pisania dla teatru: rezydencje, stypendia, pisanie zespołowe, pisanie na scenie podczas prób i inne / dyskusja 
udział: Anah Filou (autorka mająca doświadczenie kilku rezydencji pisarskich w Niemczech), Andrzej BłażewiczMonika CzajkowskaTomasz Daszczuk (osoby biorące udział w programie pisarskim realizowanym w ramach 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży), Monika Kowerko-Urbańczyk, Piotr Morawski (opiekunowie procesów twórczych realizowanych w ramach programu), Agnieszka Waligóra (współkoodynatorka programu)
facylitacja: Iwona Nowacka

Grupa B: Jak współpracować w grupie artystycznej?
udział: Hanna Bylka-Kanecka (kolektyw Holobiont), Arthur Romanowski (kolektyw imaginary company) oraz osoba reprezentująca kolektyw pulk fiktion  
facylitacja: Nikola Schellmann

→ W ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka prezentujemy spektakl Mój ogon i ja kolektywu Holobiont, Wczorajszy śnieg (Der Schnee von gestern) kolektywu pulk fiktion, a Arthur Romanowski z imaginary company jest opiekunem grupy roboczej.

16.15-16.45 – wymiana doświadczeń na zakończenie Laboratorium

 

Kuratorki Laboratorium: Iwona Nowacka, Nikola Schellmann (KJTZ)

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 • Spotkania odbywają się w języku polskim, angielskim, niemiecki i Niemieckim Języku Migowym. Wszystkie wydarzenia będą tłumaczone na język polski. 
 • Oferujemy możliwość tłumaczenia na Polski Język Migowy (w zależności od potrzeb osób uczestniczących).
 • Laboratorium odbędzie w dniach 30 i 31 maja 2023. Udział w nim mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych, konieczne jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, a po zakwalifikowaniu do udziału (w ramach limitu miejsc) uiszczenie opłaty akredytacyjnej. Liczba miejsc oraz dostępnych miejsc noclegowych jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 17 maja 2023 r.  
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Do 22 maja 2023 r. osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają informację mailową oraz dane do wykonania przelewu tytułem opłaty akredytacyjnej.

AKREDYTACJA: 

Akredytacja obejmuje:

 • udział w 2-dniowym programie warsztatowo-dyskusyjnym z osobami eksperckimi z Niemiec i z Polski w dniach 30-31 maja 2023 r.,
 • udział w wybranych wydarzeniach artystycznych w ramach programu 24. Biennale Sztuki dla Dziecka (w ramach dostępności miejsc, rezerwacje po zakwalifikowaniu do udziału w Laboratorium),
 • poczęstunek podczas spotkań. 

Akredytacje są dostępne w dwóch wariantach:

 • bez noclegu: 50 zł
 • z noclegiem (pokój jednoosobowy ze śniadaniem)*: 100 zł

*Prosimy o przemyślane deklaracje dotyczące miejsc noclegowych. Kwota akredytacji pokrywa tylko niewielką część kosztów noclegu, pozostała jest po stronie organizatora.

Kontakt:
Magdalena Przybylska
mprzybylska@csdpoznan.pl

 

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.