2024 - 2025

Ogłaszamy! Otwarty Nabór Wydarzeń Artystycznych dla Dzieci w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka!

30/03/2022


30/03/2022


Przyszłość
Na zdjęciu widać kolorową instalację artystyczną, która znajduje się w przestrzeni centrum handlowego.
Fot. Maciej Zakrzewski

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, organizator 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, zaprasza do zgłaszania Wydarzeń Artystycznych dla Dzieci związanych z tematem przyszłości. Wybrane w ramach otwartego naboru wydarzenia zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, który odbędzie się między 29 maja a 4 czerwca 2023.

Termin zgłoszeń:

 • do 30.05.2022 r. można zgłaszać wydarzenia, które miały premierę między 1.03.2021 r. a 30.03.2022 r.,
 • do 10.01.2023 r. można zgłaszać wydarzenia, które miały premierę między 31.03.2022 r. a 15.12.2022 r.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Nabór skierowany jest do:

 • twórców i twórczyń działających w takich dziedzinach jak teatr, muzyka, taniec, literatura, sztuki wizualne, film oraz twórców interdyscyplinarnych,
 • osób fizycznych (które najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyły 18 lat oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych),
 • kolektywów i zespołów twórczych,
 • instytucji kultury,
 • uczelni wyższych,
 • organizacji pozarządowych.

Szukamy wydarzeń przeznaczony dla dzieci, czyli odbiorców w wieku od 0 do 12 lat, w szczególności:

 1. spektakli teatralnych,
 2. spektakli teatru tańca,
 3. performansów,
 4. happeningów,
 5. koncertów,
 6. wystaw/instalacji,
 7. czytań performatywnych,
 8. filmów,
 9. wykładów performatywnych,
 10.  innych wydarzeń interdyscyplinarnych i multimedialnych.

Wymagania / kryteria wyboru:

 • powiązanie z tematyką 24. Biennale Sztuki dla Dziecka,
 • nowatorski i oryginalny charakter, wykorzystanie różnych środków ekspresji twórczej, wysoka wartość artystyczna,
 • uwzględnienie potrzeb i zainteresowań konkretnej grupy wiekowej odbiorców w ramach ogólnej dziecięcej grupy odbiorczej w wieku od 0 do 12 lat,
 • właściwy stosunek kosztów projektu do jego jakości,
 • kompetencje i doświadczenie Zgłaszającego w realizacji wydarzeń artystycznych dla dzieci,
 • uwzględnienie, aby prezentacja wydarzenia przebiegała w sposób minimalnie szkodliwy dla środowiska przez ograniczanie pozostałości w czasie jego realizacji, redukcję materiałów lub skorzystanie z przyjaznej środowisku alternatywy tam, gdzie jest to możliwe.

Tematyka:

 • PRZYSZŁOŚĆ, a w szczególności:
 • ZMIANA,
 • EKSPERYMENT,
 • KLIMAT,
 • TECHNOLOGIA,
 • RÓŻNORODNOŚĆ.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programowymi 24. Biennale oraz regulaminem Naboru:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Informacji na temat Naboru udziela: Ewelina Chatłas / echatlas@csdpoznan.pl / tel. 882 188 001