2022 - 2023

Startuje Konkurs na Projekt Wydarzenia Artystycznego dla Dzieci w ramach 24. Biennale!

31/01/2022


31/01/2022


Przyszłość
zdjęcie przedstawia budynek centrum kultury zamek

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, organizator 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, zaprasza do udziału w Konkursie na Projekt Wydarzenia Artystycznego dla Dzieci związanego z tematem przyszłości. Nagrodzona praca zostanie wyprodukowana (z wkładem finansowym Centrum Sztuki Dziecka w kwocie maksymalnie 50 000 zł) i zrealizowana podczas Festiwalu 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, który odbędzie się między 29 maja a 4 czerwca 2023. 

Termin zgłoszeń: do 30 czerwca 2022 r. 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: konkurs@biennaledladziecka.pl.

Konkurs skierowany jest do:

 • twórców działających w takich dziedzinach jak teatr, muzyka, taniec, literatura, sztuki wizualne, film oraz twórców interdyscyplinarnych,
 • osób fizycznych (które najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyły 18 lat oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych),
 • kolektywów i zespołów twórczych,
 • instytucji kultury,
 • uczelni wyższych,
 • organizacji pozarządowych.

Tematem kolejnego Biennale Sztuki dla Dziecka, dwuletniego projektu poświęconego sztuce dla dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym jest PRZYSZŁOŚĆ. To artystyczna odpowiedź na nadzwyczaj szybko zmieniającą się rzeczywistość społeczną, w jakiej funkcjonują dzieci i dorośli. Przyszłość traktujemy także jako obszar problemowy, który pozwala uruchomić inspirujące refleksje filozoficzne, psychologiczne, a przede wszystkim artystyczne.

Najważniejsze wymagania / kryteria wyboru: 

 • powiązanie z tematyką 24. Biennale Sztuki dla Dziecka,
 • nowatorski i oryginalny charakter, wykorzystanie różnych środków ekspresji twórczej, wysoka wartość artystyczna,
 • uwzględnienie potrzeb i zainteresowań konkretnej grupy wiekowej odbiorców w ramach ogólnej dziecięcej grupy odbiorczej w wieku od 0 do 12 lat,
 • właściwy stosunek kosztów projektu do jego jakości,
 • kompetencje i doświadczenie Zgłaszającego w realizacji wydarzeń artystycznych dla dzieci,
 • uwzględnienie, aby prezentacja wydarzenia przebiegała w sposób minimalnie szkodliwy dla środowiska przez ograniczanie pozostałości w czasie jego realizacji, redukcję materiałów lub skorzystanie z przyjaznej środowisku alternatywy tam, gdzie jest to możliwe.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programowymi 24. Biennale oraz regulaminem Konkursu:

Projekty nagrodzone w poprzednim Konkursie:

 • Na łączach, spektakl na żywo, produkcja: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, reżyseria: Lena Alberska, wiek: od 4 lat
 • Ściana z widokiem, spektakl (trailer), produkcja: Grupa Coincidentia i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, reż. Konrad Dworakowski, wiek: od 12 lat

Katalog konkurs na projekt wydarzenia artystycznego dla dzieci 24 biennale sztuki dla dziecka

Informacji na temat Konkursu udziela:

Ewelina Chatłas

echatlas@csdpoznan.pl

61 64 64 475 / 882 188 001