2022 - 2023

Szukamy osoby do koordynacji promocji 24. Biennale Sztuki dla Dziecka!

18/11/2022


18/11/2022


Przyszłość
Fot. Ula Jocz

Szukamy osoby do koordynacji promocji i komunikacji 24. Biennale Sztuki dla Dziecka!

 • umowa zlecenia/umowa o współpracy
 • wynagrodzenie: 3000 zł brutto/miesiąc
 • wymiar pracy odpowiadający średnio 1/2 etatu (rozłożenie czasu pracy będzie zależne od etapu realizacji projektu i zostanie ustalone z współpracownikiem/współpracowniczką wcześniej)
 • słowa kluczowe: promocja, sztuka dla dziecka, festiwal, wystawy, teatr, dramat, warsztaty, wydarzenia familijne

Do zakresu obowiązków będzie należało:

 • koordynacja działań promocyjnych w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka;
 • udział w tworzeniu koncepcji kampanii wizerunkowej 24. Biennale Sztuki dla Dziecka i jej realizacja;
 • zarządzanie budżetem promocyjnym 24. Biennale we współpracy z producentką;
 • przygotowywanie i nadzorowanie prac nad realizacją materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • stała współpraca z podwykonawcami, partnerami medialnymi i biznesowymi instytucji (graficy zewnętrzni, reklamobiorcy itp.) przy realizacji działań promocyjnych związanych z 24. Biennale Sztuki dla Dziecka;
 • planowanie dokumentacji fotograficznej (przygotowywanie planu wydarzeń do sfotografowania po konsultacji z zespołem programowym projektu oraz proponowanie podziału zadań między fotografami);
 • współpraca przy prowadzeniu strony internetowej projektu;
 • dbanie o spójność graficzną, estetyczną materiałów promocyjnych i nadzór nad drukami (w tym nad poprawnością użycia logotypów);
 • monitorowanie efektów działań promocyjnych;
 • ścisła współpraca z pracowniczkami Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej (dział odpowiedzialny merytorycznie i produkcyjnie za projekt);
 • współpraca promocyjna z Działem Relacji Publicznych (dział odpowiedzialny za współpracę z widownią, dostępność wydarzeń i realizację działań promocyjnych);
 • opracowanie sprawozdania i raportu z działań promocyjnych 24. Biennale;
 • współpraca z innymi pracownikami Centrum;
 • nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanym projektem.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

 • interesują się twórczością artystyczną kierowaną do młodej widowni,
 • posiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat);
 • posiadają minimum 2-letniego doświadczenia w koordynowaniu projektów promocyjnych;
 • posiadają umiejętności formułowania i wdrażania strategii promocyjnych i komunikacyjnych oraz planowania kampanii promocyjnych;
 • posiadają zdolności poszukiwania i wdrażania niestandardowych działań promocyjnych;
 • mają dużą samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • posiadają kompetencje pozwalające na realizację wyżej wymienionych zadań,
 • posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i otwartość na współpracę w zespole;
 • komunikatywnie posługują się językiem angielskim;
 • są gotowe pracować w trybie hybrydowym i łączyć pracę zdalną ze spotkaniami w siedzibie Centrum.

Oferujemy:

 • umowę zlecenia/umowę o współpracy na minimum 8 miesięcy: od grudnia 2022 do lipca 2023;
 • pracę w młodym, otwartym, rozwijającym się zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • pracę przy sztandarowym projekcie Centrum Sztuki Dziecka: Biennale Sztuki dla Dziecka;
 • udział w realizacji projektu, który jest w momencie rozwoju;
 • możliwość pracy w siedzibie instytucji w centrum Poznania.

Warunki aplikowania:

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@csdpoznan.pl z dopiskiem: rekrutacja – koordynacja promocji 24. Biennale Sztuki dla Dziecka.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2022 r.
 • Na rozmowę zaprosimy wybranych kandydatów i kandydatki.
 • Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest CENTRUM SZTUKI DZIECKA w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. Mogą się Państwo kontaktować naszym z inspektorem ochrony danych osobowych Katarzyną Ślusarek pod adresem: iod@rodo.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez CSD w Poznaniu, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5) Dane przetwarzane będą zgodnie z wewnętrzną instrukcją.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1)Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.