2024 - 2025

Szukamy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

10/11/2022


10/11/2022


Przyszłość
Na zdjęciu znajdują się cztery roześmiane dorosłe kobiety.
fot. Ula Jocz

Szukamy pracownika/pracowniczki do Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej!

 • wymiar: ½ etatu
 • umowa o pracę
 • wynagrodzenie: 1700 zł brutto (oraz dodatki: dodatek za wieloletnią pracę, dodatki wynikające z regulaminów wewnętrznych: premia, nagroda roczna, nagroda dyrektora, wczasy pod gruszą)
 • stanowisko: animator/animatorka kultury
 • słowa kluczowe: sztuka dla dziecka, teatr, dramat, festiwal, wystawy

Do zakresu obowiązków pracowniczki/pracownika będzie należało:

 • wykonywanie zadań producenckich i koordynacyjnych związanych z wydarzeniami realizowanymi w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, działań dotyczących najnowszej dramaturgii dla młodej widowni i innych projektów realizowanych przez Dział Sztuki i Edukacji Kulturowej,
 • współpraca merytoryczna w zakresie realizowanych projektów,
 • ścisła współpraca z pracowniczkami Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej,
 • współpraca promocyjna z Działem Relacji Publicznych,
 • współpraca z innymi pracownikami Centrum,
 • nawiązywanie relacji z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanymi projektami,
 • współpraca przy tworzeniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektów.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:

 • interesują się twórczością artystyczną kierowaną do młodej widowni,
 • posiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat) w następujących obszarach: historia sztuki, edukacja artystyczna, teatrologia, polonistyka, kulturoznawstwo, muzykologia lub pokrewne,
 • posiadają kompetencje pozwalające na realizację wyżej wymienionych zadań,
 • posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i otwartość na współpracę w zespole,
 • komunikatywnie posługują się językiem angielskim.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (początkowo na 3-miesięczny okres próbny),
 • pracę w młodym, rozwijającym się zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę przy dwóch sztandarowych projektach Centrum: Biennale Sztuki dla Dziecka oraz działaniach związanych ze wspieraniem współczesnej dramaturgii i teatru dla młodej widowni (w tym wydawnictwie Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży),
 • udział w realizacji projektów, które są w momencie rozwoju,
 • pracę w siedzibie instytucji w centrum Poznania.

Warunki aplikowania:

 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@csdpoznan.pl z dopiskiem: rekrutacja do Działu Sztuki.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2022 r.
 • Na rozmowę zaprosimy wybranych kandydatów i kandydatki.
 • Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest CENTRUM SZTUKI DZIECKA w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. Mogą się Państwo kontaktować naszym z inspektorem ochrony danych osobowych Katarzyną Ślusarek pod adresem: iod@rodo.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (treść zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wrażliwych zawartych w przesłanych dokumentach przez CSD w Poznaniu, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5) Dane przetwarzane będą zgodnie z wewnętrzną instrukcją.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1)Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.