2024 - 2025

Wyniki II etapu Konkursu na projekt wydarzenia artystycznego dla dzieci!

10/11/2022


10/11/2022


Przyszłość
Na zdjęciu siedzi dwóch mężczyzn na scenie. Mają przed sobą laptopy.
Fot. Ula Jocz

Do II etapu Konkursu na projekt wydarzenia artystycznego dla dzieci, które znajdzie się w programie 24. Biennale sztuki dla dziecka „Przyszłość” (2023), zakwalifikowano 3 projekty:

  • 700 kroków o jutrze / Jan Skorupa (Art&Science PSNC Future Labs), Przemysław Degórski,
  • Witajcie w Futurlandii / Teatr Rampa na Targówku 
  • WODA=PRZYSZŁOŚĆ / Fundacja Mikro Teatr 

Podczas II etapu Komisja Konkursowa złożona z pracowniczek Centrum Sztuki Dziecka spotkała się z zespołami projektowymi podczas Mitingu Artystów (23.10.2022).

W skład komisji konkursowej weszły: Joanna Żygowska, Agata Felikszewska-Igiel, Ewelina Chatłas, Aleksandra Łozowska i Agnieszka Waligóra w roli protokolantki.

Komisja zapoznała się z prezentacjami projektów oraz przedyskutowała z zespołami powiązane z nimi zagadnienia merytoryczne i produkcyjne.

Po konsultacji z pozostałymi członkiniami komisji konkursowej dyrektorka Centrum Sztuki Dziecka Joanna Żygowska zdecydowała się nagrodzić projekt 700 kroków o jutrze Jana Skorupy i Przemysława Degórskiego. Projekt ten zostanie wyprodukowany przez Centrum Sztuki Dziecka i znajdzie się w programie 24. Biennale Sztuki dla Dziecka.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!