2022 - 2023

Historia

Obserwatorium Sztuki dla Dziecka, jako grupa dyskusyjna towarzysząca Biennale Sztuki dla Dziecka, zostało zainicjowane w 2011 roku przez Hannę Gawrońską, pracowniczkę Centrum Sztuki Dziecka w latach 1986-2018 i koordynatorkę programu Biennale Sztuki dla Dziecka w latach 2009-2015. Pierwsze Obserwatorium odbyło się w ramach 18. Biennale Sztuki dla Dziecka „Tradycja we współczesności”. W pierwszej edycji wzięło udział dziewięć zaproszonych osób, specjalizujących się w różnych zagadnieniach związanych z twórczością dla dzieci. Jako pokłosie Obserwatorium powstała publikacja z esejami i wywiadami przygotowanymi przez uczestników i uczestniczki projektu, pod redakcją Grzegorza Leszczyńskiego i Hanny Gawrońskiej.

Od 19. Biennale Sztuki dla Dziecka, którego tematem było „Słowo na terytorium sztuki dla dziecka”, prowadzony jest otwarty nabór uczestniczek i uczestników projektu, a powstające w jego ramach teksty są publikowane w katalogu podsumowującym projekt.

Koordynatorkami minionych edycji projektu były Hanna Gawrońska (2011-2017) i Izabella Nowacka (2013 i 2015). Od 2017 koordynatorką Obserwatorium jest Joanna Żygowska, a merytoryczną współpracowniczką – Anna Czernow.

Moderatorami i moderatorkami Obserwatorium podczas Biennale Sztuki dla Dziecka były następujące osoby:

2013 – Anna Czernow i Grzegorz Leszczyński,

2015 – Anna Czernow,

2017 – Anna Czernow i Beata Jewiarz,

2019 – Anna Czernow i Magda Majewska,

2021 – Anna Czernow i Justyna Czarnota.

Od 20. Biennale Sztuki dla Dziecka „Ocean muzyki” w ramach Obserwatorium odbywa się także jesienne spotkanie konferencyjno-warsztatowe poprzedzające Biennale Sztuki dla Dziecka. Jego celem jest dyskusja na temat hasła przewodniego kolejnych edycji projektu. Ta odsłona Obserwatorium stanowi kontynuację i rozwinięcie konferencji naukowych, które towarzyszą kolejnym publikacjom w serii „Sztuka i Dziecko” oraz Biennale Sztuki dla Dziecka od początku jego istnienia.