2022 - 2023

Obserwatorium Sztuki dla Dziecka

Obserwatorium Sztuki dla Dziecka to platforma spotkań, rozmowy i interdyscyplinarnego namysłu nad twórczością dla dzieci, inspirowana tematyką i wydarzeniami kolejnych edycji Biennale Sztuki dla Dziecka.

Główny element projektu to spotkania dyskusyjne grupy obserwatorek i obserwatorów w ramach kolejnych edycji Biennale Sztuki dla Dziecka (co dwa lata na przełomie maja i czerwca) z udziałem moderatorek. Jej zadaniem jest rozmowa na temat prezentacji artystycznych, a także przygotowanie esejów lub wywiadów problematyzujących tematykę wydarzeń. Powstające w ten sposób teksty są publikowane w katalogach podsumowujących kolejne edycje projektu.

Obecnie do najważniejszych zadań tego projektu należy:

  • inicjowanie spotkań między osobami pracującymi w różnych obszarach związanych z twórczością dla dzieci,
  • wymiana doświadczeń i wzajemne inspirowanie się pomiędzy osobami praktycznie i teoretycznie związanymi z twórczością dla młodych oraz
  • wypracowywanie – dzięki różnorodności perspektyw – nowych możliwości spojrzenia na sztukę dla dzieci i młodzieży.

Obserwatorium Sztuki dla Dziecka ma dwie odsłony:

  • jesienne spotkanie konferencyjno-warsztatowe poprzedzające kolejne edycje projektu oraz
  • grupa dyskusyjna podczas Biennale Sztuki dla Dziecka na przełomie wiosny i lata.

 


W latach 2022-2023 odbędzie się 24. edycja Biennale Sztuki dla Dziecka pod hasłem „PRZYSZŁOŚĆ”. Wybór zagadnień związanych z przyszłością jako tematu przewodniego 24. edycji Biennale Sztuki dla Dziecka chcemy potraktować jako artystyczną odpowiedź na nadzwyczaj szybko zmieniającą się rzeczywistość społeczną, w jakiej funkcjonują dzieci i dorośli. Chcemy tym samym uruchomić i podzielić się inspirującymi refleksjami filozoficznymi, psychologicznymi, a przede wszystkim twórczymi

Obserwatorium Sztuki dla Dziecka podczas 24. Biennale Sztuki dla Dziecka będzie miało dwie odsłony: 

  • spotkanie konferencyjno-warsztatowe, które odbędzie się między 20 a 23 października 2022 r.,
  • grupa dyskusyjna podczas Biennale Sztuki dla Dziecka, które odbędzie się między 29 maja a 4 czerwca 2023 roku.