2022 - 2023

Znamy program tegorocznego Obserwatorium Sztuki dla Dziecka!

22/09/2022


22/09/2022


Przyszłość
grafika w kolorach biały, niebieski, żółty i zielony z napisem obserwatorium sztuki dla dziecka

Tegoroczna edycja Obserwatorium Sztuki dla Dziecka rozpocznie się już 20 października 2022 r. w Poznaniu. Obserwatorium to platforma spotkań, rozmów, interdyscyplinarnego namysłu i sieciowania w obszarze twórczości dla dzieci. Wydarzenie zapowiada i poprzedza 24. Biennale Sztuki dla Dziecka PRZYSZŁOŚĆ, które odbędzie się w Poznaniu w terminie 29 maja-4 czerwca 2023.

Zaproponowana problematyka rozmów, a także spotkań warsztatowych i dyskusyjnych łączy się w naszym przekonaniu z tymi tematami, których nie można pominąć w myśleniu o działaniach w obszarze twórczości dla dziecka w najbliższej przyszłości. Myślenie o niej jest z naszej perspektywy silnie zakorzenione w obserwacji i przeżywaniu teraźniejszości, i z niej właśnie powinno wynikać. Tym samym nasze spojrzenie na przyszłość jest z konieczności krótkodystansowe, skupiające się na tych jej aspektach, na które mamy realny wpływ.

Tegoroczne Obserwatorium Sztuki dla Dziecka łączy potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnej debaty o sztuce dla dziecka z możliwością zdobywania praktycznych umiejętności i inspiracji, przydatnych w codziennej pracy w obszarze twórczości dla młodej widowni.