2024 - 2025

3. Biennale Sztuki dla Dziecka

Daty

16-22 kwietnia 1977 r.

Hasło

Sztuka animatorem uczuć i wyobraźni

Zespół

Komitet Organizacyjny: Komitet Organizacyjny: Andrzej Wituski (przewodniczący), Andrzej Goćwiński (z-ca przewodniczącego), Leokadia Serafinowicz (teatr), Wojciech Wieczorkiewicz (dyrektor teatru “Marcinek”), Janusz Dembski (literatura), Jerzy Tuszyński (film), Franciszek Woźniak (muzyka), Zbigniew Bednarowicz (plastyka), Jan Szajek (sekretarz).

Biuro organizacyjne: kierowniczka – Alina Kiszkowska.

 

 

Liczby
Konkurs

Konkurs na najlepiej wydaną książkę dla dzieci pod względem edytorskim, graficznym i literackim: I nagrodę za najlepiej wydaną książkę pod względem wartości literackich otrzymała Hanna Januszewska (“Bajki”). Nagrody za debiuty trafiły do Joanny Pollakówny (“Marceli szpak dziwi się światu”) oraz Macieja Wojtyszki (“Bromba i inni”). I nagrodę honorową dla wydawnictw – “Złote Koziołki” – otrzymała Krajowa Agencja Wydawnicza za książkę “Od gór do morza” J. Kiersta. I nagrodę dla grafików otrzymali J. Stanny i M. Michałowska za książkę “Ania i Ewa, i Marian, i Rusak, i inni” oraz M. Michałowska za książkę “O Ani, Ewie, Marsjanach i babci z Ziemi Lubuskiej”.

Konkurs na przedstawienie dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (7-10 lat) zrealizowane w ścisłej współpracy pisarza z teatrem: I nagrodę otrzymał spektakl “Ptam” Krystyny Miłobędzkiej w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora “Marcinek” w inscenizacji L. Serafinowicz i J. Berdyszaka.

Przegląd teatrów dla dzieci “Konfrontacje ‘77”: I nagroda – “Złote Koziołki” – nie przyznano. II nagroda – “Srebrne Koziołki” – trafiła do Państwowego Teatru Lalki i Aktora “Marcinek” za przedstawienie “Ptam” K. Miłobędzkiej. Przyznano także 5 nagród indywidualnych.

Ogólnopolski festiwal filmów dla dzieci i młodzieży: w grupie filmów fabularnych nie przyznano I nagrody. II nagroda – “Srebrne Koziołki” – trafiła do J. Kędzierzawskiej za współautorstwo scenariusza i reżyserię filmu “Muchołap” oraz do J. Łukaszewicza. W grupie filmów animowanych I nagroda trafiła do K. Kiwerskiego za realizację filmu “Awaria”. Przyznano także 5 nagród specjalnych.

Konkurs kompozytorski na piosenkę i utwór muzyczny dla dzieciw kategorii piosenek towarzyskich I nagrodę otrzymał A. Hudziak za utwór “Do-re-mi-fa” do tekstu T. Kubiaka. W kategorii piosenek artystycznych – M. Makowski za utwór “Śpiew lasu” do tekstu J. Kulmowej. Za utwór muzyczny nie przyznano I nagrody. II nagrodę – “Srebrne koziołki” – otrzymał M. Makowski za utwór “Świerszczykowe nutki” do tekstu Cz. Janczarskiego. Nagroda specjalna trafiła do L. Landowskiego za “We dwa wiatry wiały” do tekstu A. Kamieńskiej.

Konkurs i wystawa projektów zabawek i pomocy naukowych: I nagrodę – “Złote Koziołki” – otrzymał Karol Lasota za pracę “Podwozie ciężkiego samochodu”.

Przegląd widowisk telewizyjnych: I nagrody nie przyznano. II nagrodę otrzymali M. Wojtyszko za reżyserię oraz J. Napiórkowski i A. Wirth za scenografię widowiska “Bromba i inni”, a także W. Szerewicz za scenariusz i B. Radkowski za reżyserię widowiska “Pora na Telesfora”.

Przegląd słuchowisk radiowych: I nagrodę otrzymali M. Wojtyszko za scenariusz i M. Kulesza za reżyserię słuchowiska “Dziękuję ci, nietoperzu”.

Konkurs na publikacje krytyczne dotyczące twórczości dla dziecka: nagrodę zespołową otrzymała Naczelna Redakcja Audycji dla Dzieci i Młodzieży Polskiego Radia. Nagrodę indywidualną otrzymał H. Jurkowski.

Stały konkurs na pracę naukową z zakresu problematyki badań nad twórczością dla dzieci i jej recepcjiw kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, historii, teorii krytyki twórczości I nagrodę otrzymała Alicja Baluch za rozprawę “Analiza pozawerbalna poezji. Przygotowanie do odbioru poezji współczesnej w szkole”. W kategorii prac magisterskich i dyplomowych z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, historii i teorii krytyki twórczości nie przyznano I nagrody. II nagrodę otrzymali R. Wachowiak za pracę “Funkcje śmiechu we współczesnej poezji dla dzieci” oraz A. Kuzik za rozprawę “«Śpiewy historyczne» J. U. Niemcewicza jako podręcznik wychowania patriotycznego”.

Program

Wydarzenia składające się na program 3. Biennale Sztuki dla Dziecka:

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

KONKURS – WYSTAWA NA NAJLEPSZĄ POD WZGLĘDEM EDYTORSKIM, GRAFICZNYM I LITERACKIM KSIĄŻKĘ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

KONKURS NA PRACĘ NAUKOWĄ 

MIĘDZYNARODOWE KOLOKWIUM IBBY „KSIĄŻKA A ZBLIŻENIE MIĘDZY NARODAMI”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMPOZYTORSKI NA PIOSENKĘ I UTWÓR MUZYCZNY DLA DZIECI 

PLASTYKA KREUJĄCA TEATR DLA DZIECI / wystawa / komisarze wystawy: Jan Berdyszak i Zdzisław Łoziński

PRZEGLĄD TEATRÓW DLA DZIECI „KONFRONTACJE – ‘77” 

  • Bajka o… / spektakl wg Krystyny Miłobędzkiej / Poznański Teatr Lalki i Aktora / reż. Teresa Gąsiorowska
  • Co kto chce, czyli 7 przygód Centka / spektakl / Teatr Powszechny w Łodzi / reż. Małgorzata Komorowska
  • Dziadek do orzechów / spektakl / Opera Poznańska im. St. Moniuszki / kier. muzyczne Jan Kulaszewicz
  • Królowa Śniegu / spektakl / Teatr im. J. Ch. Andersena z Lublina / reż. Włodzimierz Fełenczak
  • Książę Portugalii / spektakl / Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kacperek” z Rzeszowa / reż. Emilia Umińska
  • Kto się boi Królowej Śniegu / spektakl / Jeleniogórski Teatr Animacji / reż. Andrzej Dziedziul
  • Piękna i bestia / spektakl wg Stanisława Grochowiaka / Płocki Teatr / reż. Krzysztof Kursa
  • Poproście rzepa by się nie czepiał / spektakl / Państwowy Teatr Lalki i Maski „Groteska” z Krakowa / reż. Tadeusz Kwinta
  • Ptam / spektakl wg Krystyny Miłobędzkiej / Poznański Teatr Lalki i Aktora / reż. Leokadia Serafinowicz
  • Wiosna, lato, jesień, zima / spektakl / Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina / reż. Jan Dorman

SYMPOZJUM NAUKOWE „SZTUKA ANIMATOREM UCZUĆ I WYOBRAŹNI”

TEATR WYOBRAŹNI – BLOK SŁUCHOWISK RADIOWYCH 

WYSTAWA PROJEKTÓW ZABAWEK I POMOCY NAUKOWYCH

Publikacja

Sztuka dla najmłodszych. Teoria – recepcja – oddziaływanie / książka z serii wydawniczej „Sztuka i dziecko” / red. Maria Tyszkowa / Poznań 1979