2024 - 2025

4. Biennale Sztuki dla Dziecka

Daty

4-9 maja 1979 r.

Hasło

Między dzieciństwem a młodością – sztuka pomocą w rozumieniu świata i siebie

Zespół

Komitet organizacyjny: przewodniczący: Andrzej Wituski (I Wiceprezydent m. Poznania), z-ca przewodniczącego: Andrzej Goćwiński (Dyrektor Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Poznaniu), z-cy przewodniczącego – d/s teatru: Wojciech Wieczorkiewicz (Dyrektor Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora), d/s literatury: Alfred Laboga (Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu), d/s filmu: Zbigniew Theus (z-ca Dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu), d/s muzyki: Franciszek Woźniak (Prezes Zarządu Oddziału ZKP w Poznaniu), d/s plastyki: Zbigniew Bednarowicz (Prezes Zarządu Oddziału ZPAP w Poznaniu), d/s radia i telewizji: Maria Stegnert (Redaktor Poznańskiego Ośrodka Telewizyjnego), sekretarz: Jan Szajek (Dyrektor Pałacu Kultury w Poznaniu), członkowie: Leokadia Serafinowicz (Konsultant Programowy Poznańskiego Teatru Lalki i Aktora), Jerzy Tuszyński (Główny Specjalista OPRF-u).

Rada Programowa IV Biennale Sztuki dla Dziecka: Tadeusz Balant, doc. Jan Berdyszak, Henryka Broniatowska, Hanna Burkowa, Janusz Dembski, Bogumił Drozdzowski, Władysław Jakubowski, doc. dr Henryk Jurkowski, Jacek Kubski, Krystyna Mazur, Hanna Ożogowska, dr Joanna Papuzińska, dr Wanda Renikowa, Włodzimierz Sandecki, Halina Skrobiszewska, prof. dr Maria Tyszkowa, Wojciech Wieczorkiewicz, doc. Franciszek Woźniak, doc. dr Władysław Zaczyński, Wojciech Żukrowski.

Rada Naukowa konferencji: prof. dr Maria Tyszkowa, doc. dr Henryk Jurkowski, dr Joanna Papuzińska, mgr Halina Skrobiszewska.

 

Liczby
Konkurs

Konkurs na najlepiej wydaną pod względem edytorskim książkę w ostatnich latach: I nagroda w kategorii wydawnictw – “Złote Koziołki” – trafiła do Instytutu Wydawniczego “Nasza Księgarnia”. I nagrodę dla grafików zdobył A. Strumiłło za książkę “Japonia” M. Derenicza.

Konkurs na książkę o najwyższych walorach literackich: I nagrodę otrzymała Małgorzata Musierowicz za książkę “Szósta klepka”.

Konkurs na scenariusz przedstawienia dla dzieci i młodzieży: nie przyznano I ani III nagrody. II nagrodę otrzymały A. Jankowska za “Będziemy znowu mieszkać w swoim domu” i K. Michalak za “Bez tytułu”.

VI Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży: w grupie filmów fabularnych I nagroda nie została przyznana. II nagrodę otrzymał W. Fiwek za film “Pogrzeb świerszcza”. W grupie filmów animowanych I nagrodę otrzymał K. Kiwerski za film “UFO”. Przyznano także 6 nagród specjalnych.

Przegląd Teatrów dla Dzieci „Konfrontacje ‘79”: nie przyznano “Złotych Koziołków” – I nagrody. II nagrodę otrzymały Państwowy Teatr Lalek im. J. Ch. Andersena za przedstawienie “Dokąd pędzisz koniku?” R. Moskowej w reż. W. Fełenczaka, scen. L. Mądzika, z muzyką M. Mazurka oraz Państwowy Teatr Lalek “Arlekin” za przedstawienie “Pieśń o lisie” wg J.W. Goethego w reż. W. Wieczorkiewicza, scen. Z. Strzeleckiego, z muzyką Z. Bujarskiego. Przyznano 8 nagród indywidualnych.

3. Konkurs Kompozytorski na Piosenkę oraz Utwór Instrumentalny: zgłoszono 90 piosenek i 25 utworów instrumentalnych; jury pod przewodnictwem kompozytora Władysława Słowińskiego nie przyznało lauru „Złotych Koziołków” w żadnej kategorii.

Konkurs kompozytorski na piosenkę oraz utwór instrumentalnyw kategorii piosenek nie przyznano I nagrody. II nagrodę – “Srebrne Koziołki” – otrzymał L. Laprus za piosenkę “Kanon” (do własnego tekstu). W kategorii utworów instrumentalnych także nie przyznano I nagrody. II nagrodę otrzymał M. Makowski za utwór “Ballada o poznańskich koziołkach”.

Przegląd słuchowisk radiowych: I nagroda trafiła do E. Hartwig za adaptację radiową i S. Grotowskiej za reżyserię słuchowiska “Życie duże i małe” wg powieści W. Macha. Przyznano także nagrody honorowe: “Złote Koziołki” otrzymali tu Ryszarda Hanin za kreacje aktorskie w słuchowiskach Radiowego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, a w szczególności za rolę w serialu “Gagatek”, oraz Henryk Borowski za kreacje aktorskie w słuchowiskach Radiowego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, a w szczególności za rolę w słuchowisku “Zostań z nami”.

Konkurs na twórczość krytyczną dotyczącą sztuki dla dzieci: nagrodę zbiorową otrzymały redakcje czasopism “Nowe Książki”, “Trybuna Ludu” i miesięcznik ZSMP “Nasz Klub”. Nagrody indywidualne otrzymali Hanna Skrobiszewska, Joanna Papuzińska, Maria Stengertowa, B. Drozdowski.

Konkurs na prace poświęcone problematyce twórczości dla dzieci i młodzieży: za rozprawy habilitacyjne, doktorskie i inne I nagrodę otrzymała Bożena Chrząstowska za pracę “Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki”. Za prace magisterskie, dyplomowe i inne I nagrodę przyznano Urszuli Morszczyńskiej za rozprawę “Złożone i rzeczywiste funkcje podręczników do wychowania plastycznego «Wiadomości o sztuce» dla klas V, VI, VII I VIII szkoły podstawowej”.

Program

Wydarzenia składające się na program 4. Biennale Sztuki dla Dziecka:

CZY TELEWIZJA MOŻE UMUZYKALNIAĆ? / forum telewizyjne / Janusz Cegiełła, Alojzy Łuczak, Jadwiga Jasny

DZIECKO W FOTOGRAFII ZBIGNIEWA STASZYSZYNA / wystawa

DZIECKO W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ JÓZEFA STASIŃSKIEGO / wystawa

GRAFIKA DLA DZIECI JANUSZA GRABIŃSKIEGO / wystawa

KONCERT MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ / prowadzenie koncertu: Zbigniew Pawlicki

 • Leśna królewna / impreza towarzysząca / muzyka i scenariusz J. Fotek / kierownictwo muzyczne T. Wojciechowski / wykonawcy: Uczniowie Warszawskich Szkół Artystycznych

KSIĄŻKI NAUKOWE POŚWIĘCONE PROBLEMATYCE TWÓRCZOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY / wystawa

MIĘDZY DZIECIŃSTWEM A MŁODOŚCIĄ. SZTUKA POMOCĄ W ROZUMIENIU ŚWIATA I SIEBIE / sympozjum naukowe / przewodniczenie obradom: prof. dr hab. Maria Tyszkowa, doc. Henryk Jurkowski

MIĘDZYNARODOWE KOLOKWIUM PISARZY I TŁUMACZY LITERATURY DZIECIĘCEJ / impreza towarzysząca / Polska Sekcja International Board on Books for a Young People (IBBY) / przewodniczenie: Wojciech Żukrowski

PATRIOTYCZNE I SPOŁECZNE TREŚCI W CZASOPISMACH DZIECIĘCYCH / wystawa z cyklu 35 lat PRL / komisarz wystawy: Krystyna Wiśniewska

POLSKIE KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (1977-1979) / wystawa pokonkursowa / komisarz wystawy: Krystyna Wiśniewska

PRZEGLĄD AUDYCJI RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH 

 • Baśnie mojego dzieciństwa
 • Czwartek TDC
 • Orbita
 • Sekrety kina
 • Zwierzyniec

SEMINARIUM KLUBÓW TWÓRCZYCH STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH 

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W POZNANIU 

 • Akademia druha Kieruzalskiego / reż. Krzysztof Gradowski / 1978 / 15’
 • Ballada o królu Piecuchu / reż. Halina Filek / 1977 / 8’
 • Ballada o niepokonanym Jasiu / reż. Wadim Berestowski / 1978 / 20’
 • Bocianie gniazdo / z serii „Szczeniak” / reż. Piotr Szpakowicz / 1977 / 10’
 • Byczek / z serii „Przygody Bolka i Lolka” / reż. Ryszard Lepióra / 1978 / 10’
 • Coralgol zdobywca kosmosu / reż. Tadeusz Wilkosz / 1978 / 67’
 • Czy pan jest prawdziwy / reż. Leszek Komorowski / 1978 / 11’
 • Dziewczyna i chłopak – dochodzenia / reż. Stanisław Loth / 1978 / 47’
 • Fakir / reż. Stanisław Śliskowski / 1977 / 8’
 • Farby / z serii „Miś Uszatek” / reż. Marian Kiełbaszczak / 1977 / 8’
 • Frr / reż. Ryszard Antoniszczak / 1977 / 5’
 • Kolorowe piórka / reż. Jadwiga Żukowska / 1978 / 18’
 • Korczak / reż. Leszek Skrzydło / 1978 / 15’
 • Mgła w lesie / reż. Jadwiga Kędzierzawska / 1978 / 26’
 • Morska wyprawa / z serii „Przygody Bolka i Lolka / reż. Stanisław Dülz / 1977 / 11’
 • Myszka i mucha / z serii „Przygody myszki” / reż. Eugeniusz Kotowski / 1977 / 10’
 • Nauka latania / reż. Sławomir Idziak / 1978 / 90’
 • Nauka latania – analiza filmu i percepcji / spotkanie dyskusyjne / wprowadzenie dr M. Hendrykowski, dr St. Morawski, doc. Wł. Zaczyński
 • O biednym Achmedzie i jego nadobnej córce / reż. Bronisław Zeman / 1978 / 13’
 • Pięć / z serii „Cyferki” / reż. Stefan Janik / 1978 / 5’
 • Po nitce do kłębka / reż. Alina Kotowska / 1978 / 6’
 • Pogrzeb świerszcza / reż. Wojciech Fiwek / 1978 / 88’
 • Proszę słonia / reż. Witold Giersz / 1978 / 68’
 • Przeziębienie / z serii „Krasnale i diabełki” / reż. Teresa Badzian / 1977 / 11’
 • Psia podróż / z serii „Szczeniak” / reż. Piotr Szpakowicz / 1978 / 6’
 • Reksio gospodarz / reż. Józef Ćwiertnia / 1978 / 10’
 • Reksio i jamnik / reż. Lechosław Marszałek / 1978 / 9’
 • Ręce i nogi / reż. Edward Sturlis / 1978 / 6’
 • Rodzina Leśniewskich – imieniny / reż. Janusz Łęski / 1978 / 33’
 • Smok Barnaba / reż. Tadeusz Wilkosz / 1977 / 11’
 • UFO / reż. Krzysztof Kiwerski / 1978 / 7’
 • Wieczór autorski Fiodora Chitruka
 • Wieczór czwarty / z serii „Coś podobnego” / reż. Roman Huszczo / 1978 / 10’
 • Wieczór filmowy Karola Zemana (CSRS)
 • Wielka podróż Bolka i Lolka / reż. Władysław Nehrebecki / 1977 / 105’
 • Wielkie porządki / reż. Lucjan Dembiński / 1978 / 11’
 • Wycieczka / reż. Maria Niżegorodcew / 1977 / 10’
 • Za progiem / z serii „Wędrówki Pyzy” / reż. Piotr Paweł Łutczyn / 1977 / 11’
 • Znak orła – edukacja / reż. Hubert Drapella / 1978 / 32’

VII PRZEGLĄD TEATRÓW DLA DZIECI „KONFRONTACJE – 79”

 • Bajka o tym co jest / spektakl / Wrocławski Teatr Lalek / reż. Władysław Hejno
 • Dokąd pędzisz koniku / spektakl wg Rady Moskowej / Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. J. Ch. Andersena z Lublina / reż. Włodzimierz Fełenczak
 • Działania emocjonalne teatru w środowiskach dziecięcych i młodzieżowych / forum teatralne / dyskusja pod przewodnictwem Wojciecha Wieczorkiewicza
 • Historia o sosnowym pieńku / spektakl wg J. Hornowskiego / Teatr Powszechny z Łodzi / reż. Zdzisław Dąbrowski
 • Kieszonkowe przygody / spektakl wg Bułata Okudżawy / Państwowy Teatr Lalek z Wałbrzycha / reż. Wojciech Kobrzyński
 • Koziołki z wieży ratuszowej / spektakl wg J. Kurczewskiego i L. Serafinowicza / Poznański Teatr Lalki i Aktora / reż. Wojciech Wieczorkiewicz
 • Mały książę / spektakl wg A. de Saint-Exupéry’ego / Państwowy Teatr Lalki i Aktora Kacperek z Rzeszowa / reż. Berdich Svatoń (CSRS)
 • Młynek do kawy / spektakl wg K. I. Gałczyńskiego / Poznański Teatr Lalki i Aktora / reż. Jan Dorman
 • Nie wierz w duchy / spektakl wg Zdzisława Prussa / Teatr Pieśni, Poezji, Tańca z Bydgoszczy / reż. Sabina Włodarska
 • Noc wigilijna / spektakl wg M. Gogola / Poznański Teatr Lalki i Aktora / reż. Karel Brożek
 • Odprawa posłów greckich, Pieśni i Fraszki / spektakl wg Jana Kochanowskiego / Poznański Teatr Lalki i Aktora / reż. Wojciech Wieczorkiewicz
 • Pieśń o lisie / spektakl wg J. W. Goethego / Państwowy Teatr Laki Arlekin z Łodzi / reż. Wojciech Wieczorkiewicz
 • Sam na sam ze starym doktorem / spektakl / Grupa Theatrum z Warszawy
 • Sen klowna / spektakl / Państwowy Teatr Lalek Pinokio z Łodzi / reż. Janusz Ryl-Krystianowski
 • Szczęśliwy motyl / spektakl wg I. Jurgielewiczowej / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki / reż. Zygmunt Smandzik
 • Szufladka / spektakl / Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki / reż. Zygmunt Smandzik
 • Teatr dla dzieci starszych i młodzieży – forum teatralne / dyskusje o przedstawieniach Konfrontacji

WYSTAWA PRAC NADESŁANYCH NA OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT PLACU ZABAW DLA DZIECI 

WYSTAWA WYDAWNICTW „FILMU POLSKIEGO”

Konferencja

Program sympozjum naukowego 4. Biennale Sztuki dla Dziecka:

ANIMATOR PRZEWODNIKIEM PO SZTUCE I ŻYCIU / Małgorzata Komorowska, Lidia Rybotycka (Warszawa)

FILM A POZNANIE ŚWIATA I SIEBIE (Z BADAŃ NAD ODBIOREM FILMU FABULARNEGO PRZEZ UCZESTNIKÓW OLIMPIADY POLONISTYCZNEJ) / komunikat z badań / dr Anna Marzec (Uniwersytet Jagielloński)

INSPIRUJĄCA ROLA RADIA W KSZTAŁTOWANIU WYOBRAŹNI, WRAŻLIWOŚCI I AKTYWNEJ POSTAWY / red. Hanna Bielawska (Polskie Radio Warszawa)

KONCEPCJE, DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY EDUKACJI TEATRALNEJ W POLSCE DZIECI W WIEKU 10-15 LAT / dr Wanda Renikowa (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi)

KONSEKWENCJE WYCHOWAWCZE RECEPCJI FILMOWYCH SCEN GROZY I OKRUCIEŃSTWA PRZEZ ODBIORCÓW W WIEKU DORASTANIA / komunikat z badań / dr Maksymilian Werwicki (Instytut Programów Szkolnych MOiW)

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WZORÓW EDUKACYJNYCH W POLSKIEJ PROZIE DLA MŁODZIEŻY (Z ZAGADNIEŃ POETYKI ODBIORU) / dr Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski)

KTO POWINIEN CZYTAĆ BAJKI? (O PEWNYM TYPIE POLSKICH PRZEKŁADÓW Z KRYŁOWA) / mgr Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

MIEJSCE LITERATURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W EDUKACJI SZKOLNEJ W ZREFORMOWANYM SYSTEMIE OŚWIATY / doc. dr Stanisław Frycie (Instytut Programów Szkolnych MOiW)

MŁODOŚĆ I PRZYJAŹŃ JAKO CZYNNIKI CYWILIZACJI ŚWIATOWEJ / prof. dr Bogdan Suchodolski (Uniwersytet Warszawski)

MUZYKA MŁODZIEŻOWA W ŚWIADOMOŚCI I ODCZUCIU SAMEJ MŁODZIEŻY (SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY) / komunikat z badań / dr Zofia Hamerlak-Gładyszewska (Politechnika Białostocka)

O POTRZEBIE SZTUKI W ROZWOJU / dr Maria Kielar (Uniwersytet Jagielloński)

POLSKO-RADZIECKIE KONFRONTACJE LITERACKIE NA ETAPIE OBECNYM / komunikat z badań / dr Halina Wiatrowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ROLA RYTMIKI W PRZYGOTOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY DO PERCEPCJI SZTUKI / komunikat z badań / mgr Monika Skazińska (PWSM w Poznaniu)

RÓŻNICOWANIE SIĘ UCZESTNICTWA W KULTURZE NA PRZEŁOMIE DZIECIŃSTWA I MŁODOŚCI / prof. dr Romana Miller (Uniwersytet Gdański)

SAMODZIELNA LEKTURA – WŁASNE ODKRYCIE ŚWIATA / dr Alicja Baluch (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie)

SPOŁECZNE I PATRIOTYCZNE TREŚCI W CZASOPISMACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY / red. Stanisław Aleksandrzak (Instytut Wydawniczy “Nasza Księgarnia”)

SYTUACJA SPOŁECZNA I UCZESTNICTWO W KULTURZE JAKO START DO ŻYCIA MŁODZIEŻY / komunikat z badań / dr Ewa Rodziewicz (Uniwersytet Gdański)

SZKOLNY PRZYMUS LEKTUROWY – OGRANICZENIA I SZANSE / dr Bożena Chrząstowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ŚWIAT W MAŁYCH OBRAZKACH (KOMIKSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY) / doc. dr Krystyna Kuliczkowska (Uniwersytet Warszawski)

TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA DLA DZIECI, A ICH ZDOLNOŚCI PERCEPCYJNE / komunikat z badań / dr Kinga Lewandowska (Uniwersytet Gdański)

WARTOŚCI CENIONE PRZEZ MŁODZIEŻ A WARTOŚCI PROPAGOWANE W WYBRANYCH PRZEKAZACH MASOWYCH / doc. dr Wiesława Pielasińska (Instytut Badań nad Młodzieżą MOiW)

WIEDZA I ROZUMIENIE (POZNAWCZE WARTOŚCI SZTUKI) / prof. dr Irena Wojnar (Uniwersytet Warszawski)

WPŁYW FILMU NA KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY / doc. dr Janusz Rulka (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy)

WPŁYW UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RUCHU “PRO SINFONIKA” NA POZIOM RECEPCJI MUZYKI / mgr Hanna Gawrońska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Publikacja

Sztuka i dorastanie dziecka / książka z serii wydawniczej “Sztuka i dziecko” / red. Maria Tyszkowa / Poznań 1981